ΕΣΠΑ

Λογαριασμοί

Πληρωμή λογαριασμών

Λογαριασμοί

Στα καταστήµατα της Argo Exchange A.E.µπορείτε να εξοφλήσετε µε ασφάλεια και χωρίς να
περιµένετε σε ουρές πάνω από 450 διαφορετικούς λογαριασµούς. Πιο αναλυτικά:

∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Ασφαλιστικά Ταµεία

Βεβαιωµένες οφειλές ∆ΟΥ, Τέλη κυκλοφορίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑΓΕ, ΕΦΚΑ κ.α.

Ηλεκτρισμός - Φυσικό αέριο

∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ΕΗ, Φυσικό αέριο, ΗΡΩΝ, ΚΕΝ, Protergia, Elpedison κ.α.

Τηλεπικοινωνίες

Cosmote, OTE, Vodafone, Wind, Nova, Forthnet, CYTA κ.α.

Εταιρείες Ύδρευσης

ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ κ.α.

Ασφαλιστικές Εταιρείες

AIG, AXA, CNP, Εθνική, Interamerican, Allianz, ING, MINETTA κ.α.

Επιμελητήρια

Εμπορικά, Βιοτεχνικά και Ξενοδοχειακά επιμελητήρια

Κοινωφελή Ιδρύματα

WWF Ελλάς, Action Aid, Unicef

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Greenpeace

Υπηρεσίες Ασφαλείας

G4s Cash Solutions, BRINKS, G4s Secure Solutions, Spartan Securi-ty, BML Security

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πραγματοποιούμε πληρωμές σε πάνω από 70 ∆ήμους Πανελλαδικά

Τράπεζες - ∆άνεια

Credicom, BMW, Volkswagen, FGA Capital και λοιπές

Προβολή έκδοσης ΑΜΕΑ

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας ‘’Συμφωνώ’’ ή συνεχίζοντας την περιήγηση σας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης και την πολιτική προσωπικών δεδομένων.