ΕΣΠΑ

Λογαριασμοί

Πληρωμή λογαριασμών

Λογαριασμοί

Στα καταστήµατα της Argo Exchange A.E.µπορείτε να εξοφλήσετε µε ασφάλεια και χωρίς να
περιµένετε σε ουρές πάνω από 450 διαφορετικούς λογαριασµούς. Πιο αναλυτικά:

∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Ασφαλιστικά Ταµεία

Βεβαιωµένες οφειλές ∆ΟΥ, Τέλη κυκλοφορίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑΓΕ, ΕΦΚΑ κ.α.

Ηλεκτρισμός - Φυσικό αέριο

∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ΕΗ, Φυσικό αέριο, ΗΡΩΝ, ΚΕΝ, Protergia, Elpedison κ.α.

Τηλεπικοινωνίες

Cosmote, OTE, Vodafone, Wind, Nova, Forthnet, CYTA κ.α.

Εταιρείες Ύδρευσης

ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ κ.α.

Ασφαλιστικές Εταιρείες

AIG, AXA, CNP, Εθνική, Interamerican, Allianz, ING, MINETTA κ.α.

Επιμελητήρια

Εμπορικά, Βιοτεχνικά και Ξενοδοχειακά επιμελητήρια

Κοινωφελή Ιδρύματα

WWF Ελλάς, Action Aid, Unicef

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Greenpeace

Υπηρεσίες Ασφαλείας

G4s Cash Solutions, BRINKS, G4s Secure Solutions, Spartan Securi-ty, BML Security

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πραγματοποιούμε πληρωμές σε πάνω από 70 ∆ήμους Πανελλαδικά

Τράπεζες - ∆άνεια

Credicom, BMW, Volkswagen, FGA Capital και λοιπές

Προβολή έκδοσης ΑΜΕΑ

Επιλογές Cookies

Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τα cookies για να σου παρέχουμε περιεχόμενο ειδικά φτιαγμένο για σένα, καθώς και για σκοπούς ανάλυσης επισκεψιμότητας στην σελίδα μας. Μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις των cookies σου ανά πάσα στιγμή.